Hakkımızda

  Hakkımızda  

Ayakkabı, Giyim ve Parfümeri sektöründe 2011 yılından beri yüzlerce müşteriye hizmet veren Anka İnternet Sanal Mağazacılık Hizmetleri, değişen teknolojik şartları ve sektörel gelişmeleri dikkatle takip ederek, her zaman içinde bulunulan şartların gerektirdiği yeniliklerin öncülerinden olmuştur.

İş disiplini, kaliteli ve uzun erimli hizmet anlayışı, müşteri tavsiyesiyle büyüme hedefi doğrultusunda, yaptığı işlerin her zaman arkasında ve müşterisinin yanında olan firmamız başka alanlara yönelmeden, uzmanlığı olan eticaret konusunda bilgi, donanım ve altyapısını derinleştirmiş; çalışma sahasını genişletmiştir.

Eticaret Sektöründe başarıyı hedefleyen bir girişimcinin, süreç içerisinde ihtiyaç duyabileceği her alandan uzmanı, tek merkezde toplayan altyapımız sayesinde, sorunlara en hızlı çözüm hedefleyen iş prensibimizin gereklerini yerine getirmekteyiz.

 

  Misyonumuz  

Piyasanın arz-talep dengesindeki değişime bağlı olarak, ortaya çıkan çok sayıda profesyonel görünümlü amatör Eticaret Yazılım ve Hizmet firmasının hızla çoğaldığı günümüzde, Eticarete yeni başlayan, henüz profesyonelle amatörü ayırabilecek kadar sektör bilgisine sahip olmayan eticaret girişimcilerinin, zaman, para ve enerjilerini doğru kullanmalarını, hata yapma ihtimallerini minimuma indirmeyi, başarısı muhtemel bir projeye yanlış bilgilerle başlayarak, başarısız olma risklerini ortadan kaldırmayı misyon edindik.

  Vizyonumuz  

Eticaret girişimcilerinin, bu alana ayırdıkları bütçe ve yatırımlarını en rasyonel biçimde kullanmalarını, sektörel koşullara bağlı olarak yatırımlarının gerektirdiği maksimum verimi almalarını sağlamak. Bizimle çalışmayı tercih etsin ya da etmesin; eticaret alanına yatırım yapmayı hedefleyen kişi ya da işletmelerin, işini layığıyla yapan profesyonel firmalarla çalışmalarını ve sektöre doğru bilgilerle başlayıp, doğru hedefe ulaşmalarını temin etmek.

  Değerlerimiz  

Güvenilirlik

Yaratıcılık

Hizmet Odaklılık

Güvenli Eticaret Konusunda Duyarlılık

Takım Ruhu Yaratıcılığa Destek

  İnsan Kaynaklarımız  

Kendi alanında en iyi olmayı hedefleyen, akademik bilgiyi iş sahasına uyarlayabilenYöneticilerinin ve müşterilerinin karşısına sorunlarla değil çözümlerle çıkan Portföyündeki müşterileri iş ortağı gibi, müşteri sitelerini kendi sitesi gibi benimseyen Portföyündeki işlerde oluşan aksamaları müşterisinden önce farkeden Uzmanlık alanındaki gelişmeleri aksatmadan takip eden Takım ruhuna yatkın.

  Hizmet Anlayışımız  

Kazanmanın, kazandırma sonrasında hakedilen bir değer olduğunu benimseyen, hakedişin gereklerini ihmallere feda etmeyen, küçük aksaklıkların büyük kayıplara neden olabileceğinin bilincinde bir hizmet anlayışını benimsemekteyiz.

  Sosyal Sorumluluk  

Sosyal yaşam içerisinde kendimize biçtiğimiz eticaret uzmanlığı misyonu dahilinde; ülkemizde eticaretin gelişmiş ülkelerdeki çizgiye yaklaşması, sektörün yanlış tanınmasına neden olan profesyonel görünümlü amatörlerin müşteri tarafından farkedilir kılınması, giderek daha temiz, daha güvenilir bir eticaret sektörü yaratma sorumluluğunu taşımaktayız.